Auditul financiar al firmei dumneavoastra cu ajutorul Contello.ro

 • Home
 • Diverse
 • Auditul financiar al firmei dumneavoastra cu ajutorul Contello.ro

Auditul financiar al firmei dumneavoastra cu ajutorul Contello.ro

Atunci când vine vorba de protejarea bunurilor unei organizații, lucrurile trebuie să fie luate ca atare.

Ce este un audit financiar?

Un audit financiar reprezintă o evaluare independentă și obiectivă a rapoartelor financiare ale unei organizații precum şi procesele de raportare financiară întocmite. Scopul principal al auditurilor financiare este de a oferi autorităților de reglementare, investitorilor, directorilor și managerilor o asigurare rezonabilă.

Deşi oferă o  asigurare rezonabilă, aceasta nu prezintă garanţii absolute. Printr-o varietate de proceduri de audit diferite, cum ar fi interviurile, observațiile și activitatea de testare, auditorii financiari pot determina dacă există controale și procese necesare pentru a produce situații financiare exacte. În cazul în care există controale și procese, acestea pot concluziona că situațiile financiare sunt  rezonabile.

Auditul financiar al firmei dumneavoastra

Etapele primare ale unui audit sunt:

 1. Planificarea și evaluarea riscurilor.
 2. Testarea controalelor interne.  – Implică evaluarea eficacității setului de controale al entității, concentrându-se pe domenii precum autorizația adecvată, protejarea activelor și separarea sarcinilor. Acest lucru poate implica o serie de teste. Un nivel ridicat de eficacitate permite auditorilor să reducă unele dintre procedurile ulterioare de audit. Putem spune că există o varietate de chestionare de evaluare a riscurilor disponibile care pot ajuta la testarea controalelor interne.
 3. Proceduri de fond – acestea cuprind:
 • Analiză
 • Bani cash
 • Titluri tranzacționabile
 • Creanţe de încasat
 • Inventar
 • Mijloace fixe
 • Cheltuieli cumulate
 • Venituri
 • Cheltuieli

Astfel, procesul de audit financiar începe cu un plan care implică metoda de colectare a datelor pentru a forma o opinie despre organizația sau statutul financiar al companiei.

Următorul pas constă în analizarea controalelor interne. Auditorul solicită informații, se uită îndeaproape la înregistrări și urmărește procedurile financiare. Fără aceste etape, auditorul nu poate da o declarație privind situația financiară a organizației.

Testarea implică verificarea funcționării controalelor interne sau nu. Un auditor solicită mai multe informații, întorcându-se la companie pentru mai multe inspecții și urmărește modul în care se efectuează procedurile financiare.

Ultimul pas în auditul financiar implică realizarea unei concluzi privind modul în care compania aderă la standardele de contabilitate.

Cu alt cuvinte, un audit financiar include în raportul financiar un bilanț, o situație a veniturilor, o situație a modificărilor capitalurilor proprii, o situație a fluxurilor de numerar și note care cuprind un rezumat al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative.

 

Tags: